Aktualności

06-02-2014 Grupa Radpol zwycięzcą kolejnego przetargu komunalnego

Finpol-Rohr, należący do grupy Radpol producent rur preizolowanych d la podziemnych i napowietrznych sieci ciepłowniczych oraz do przesyłu innych mediów, wygrał przetarg zorganizowany przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy o wartości 3,6 mln zł. Zlecenie dotyczy budowy sieci ciepłowniczej połączonej z nową spalarnią odpadów komunalnych w tym mieście. Jest to już drugi przetarg wygrany przez spółkę z grupy Radpol przy realizacji tej inwestycji. Łączna wartość netto obydwu zamówień to 7,3 mln zł. Kontrakt ma zostać zrealizowany w 2014 roku, w ciągu czterech miesięcy.

więcej
16-01-2014 Radpol wdraża nowy system ERP

Grupa Radpol, wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie produktów w branży ciepłowniczej i energetycznej, rozpoczęła wdrożenie nowego systemu wspomagającego zarządzanie klasy ERP. Cztery podmioty należące do grupy Radpol: fabryka w Człuchowie, Elektroporcelana Ciechów, Wirbet i Rurgaz zostaną wyposażone w rozwiązanie IFS Applications 8. Obejmie ono wszystkie podstawowe obszary działalności tych przedsiębiorstw: produkcję, dystrybucję, kadry i płace, remonty, finanse i księgowość oraz moduł Business Intelligence. Implementacja planowana jest w ciągu 12 miesięcy. W przyszłości systemem IFS zostanie objęta także spółka Finpol-Rohr, którą Radpol przejął w czerwcu 2013 roku. 

więcej
19-12-2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd RADPOL SA informuje, że dnia 15 stycznia 2014r. o godz. 13.00 w Warszawie, przy ul. Ordynackiej 9, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RADPOL SA. Aby zapoznać się z treścią ogłoszenia o zwołaniu NWZA, projektami uchwał i innymi dokumentami związanymi ze Zgromadzeniem proszę kliknąć tutaj.

więcej
12-12-2013 Produkty Radpolu w kolejnym oddziale PGE

Produkty termokurczliwe wytwarzane przez Radpol, jedynego w Polsce producenta wyrobów sieciowanych radiacyjnie posiadającego własne akceleratory elektronowe , zyskały pozytywną opinię oddziału PGE Zamość i będą mogły być stosowane do budowy i eksploatacji sieci energetycznych średniego napięcia w tym rejonie. Akceptacja PGE Zamość dotyczy termokurczliwych muf przelotowych i przejściowych oraz głowic wnętrzowych i napowietrznych do ekranowych kabli jednożyłowych o izolacji polimerowej i trzyżyłowych o izolacji papierowej o napięciach znamionowych od 6/10 do 12/20kV. To już kolejne dopuszczenie produktów Radpolu w ramach PGE. Wcześniej pozytywną opinię wystawiły rejony w Kozienicach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Radomiu i Busko-Zdroju. Produkty termokurczliwe Radpolu są...

więcej
03-12-2013 Grupa Radpol wygrała przetarg o wartości 3,7 mln zł

Należąca do grupy Radpol spółka Finpol-Rohr, producent rur preizolowanych d la podziemnych i napowietrznych sieci ciepłowniczych oraz do przesyłu innych mediów, wygrała przetarg organizowany przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy na budowę sieci odprowadzającej ciepło z nowej spalarni śmieci w tym mieście. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca czerwca 2014. W toku prac po raz pierwszy wykorzystane zostaną mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne o średnicy 710 mm, które w tym roku zostały wprowadzone do produkcji przez Radpol. Będą one łączyć rury preizolowane ciepłownicze o średnicy DN500/710. Wartość netto zamówienia wynosi 3,7 mln zł. Jest to kolejny wielomilionowy przetarg wygrany przez Finpol we współpracy z...

więcej