Aktualności

28-03-2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 kwietnia 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RADPOL S.A. odbędzie się 24 kwietnia 2013 r., o godzinie 13:00 w Warszawie przy ul. Ordynackiej 9.

więcej