Profil działalności

 

Zakład w Człuchowie prowadzi działalność związaną
z produkcją wyrobów termokurczliwych i osprzętu kablowego.Na polskim rynku wyrobów termokurczliwych RADPOL jest niekwestionowanym liderem i specjalizuje się w produkcji wyrobów z uszlachetnionego polietylenu na bazie własnych, unikalnych mieszanek materiałowych, przystosowanych do obróbki sieciowania radiacyjnego.

 

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii, wykonywane z polietylenu wyroby posiadają tzw. „pamięć kształtu”.
RADPOL – jako jedyna firma w Polsce – posiada dwa, wykorzystywane na skalę przemysłową akceleratory elektronowe o energii 2,5 MeV i 4,5 MeV, służące do sieciowania radiacyjnego polietylenów.

    

   
 
   
         

Produkty RADPOL znajdują zastosowanie przede wszystkim w energetyce zawodowej, kolejnictwie, czy ciepłownictwie.