Produkty

Rury termokurczliwe

Rury termokurczliwe mają szerokie zastosowania w energetyce, AGD, motoryzacji, telekomunikacji i elektrotechnice.

Palczatki termokurczliwe

Palczatki termokurczliwe AK przeznaczone są do wykonywania uszczelnień  końców kabli przy rozdzielonych żyłach. 

Kapturki termokurczliwe

Kapturki służą do uszczelniania końców kabli oraz przewodów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Klosze termokurczliwe

Stanowią integralną część głowic termokurczliwych wnętrzowych i napowietrznych do napięć 72kV. Zadaniem kloszy jest zapobieganie...

Płaty termokurczliwe

Płaty termokurczliwe są stosowane przy wykonywaniu połączeń pojedynczych żył w kablach wielożyłowych.

Taśmy termokurczliwe

Taśmy służą m.in. do związkowani przewodów, izolowaniA połączeń i usuwanie uszkodzeń izolacji przewodów i kabli.

Termokurczliwe oznaczniki faz

Termokurczliwe oznaczniki faz służą do oznaczania faz przewodów zakończonych końcówkami aluminiowymi lub miedzianymi.

Termokurczliwe zestawy ochronne

Zestawy ochronne służą do zakańczania końców kabli. Umożliwiają pracę kabla „pod napięciem” do 1kV.

Termokurczliwe kształtki uszczelniające

Termokurczliwe kształtki uszczelniające służą do izolowania końców rur. Uszczelniają i zabezpieczają rurę przed wilgocią.

Termokurczliwe przepusty murowe

Służą do wykonywania szczelnych przepustów przez mury, ściany, stropy. Gwarantują wodoszczelną i gazoszczelną izolację.

Końcówki i złączki

Końcówki kablowe służą do zakańczania żył aluminiowych i miedzianych, a złączki kablowe do łączenia żył aluminiowych i miedzianych.

Uchwyty i opaski

Opaski kablowe służą do łączenia w wiązki przewodów elektrycznych, rurek, węży, itp. Uchwyty kablowe służą do mocowania kabli i...

Taśmy PCV i samospajalne

Uniwersalne, samogasnące taśmy samoprzylepne z PCV, przeznaczone do stosowania w miejscach, gdzie wymagane są bardzo dobre...

Dławnice

Służą do uszczelniania przejść przewodów elektrycznych, np. w tablicach rozdzielczych.

Mufy przelotowe 0,6/1kV

Mufy przelotowe 3,6/6kV

Mufy przelotowe 6/10-12/20kV

Mufy przejściowe 0,6/1kV

Mufy przejściowe 3,6/6kV

Mufy przejściowe 6/10-12/20kV

Mufy telekomunikacyjne

Głowice kablowe 0,6/1kV

Głowice kablowe służą do przyłączenia kabla do urządzeń elektroenergetycznych lub napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Głowice wnętrzowe 3,6/6kV

Głowice kablowe służą do przyłączenia kabla do urządzeń elektroenergetycznych lub napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Głowice wnętrzowe 6/10-12/20kV

Głowice kablowe służą do przyłączenia kabla do urządzeń elektroenergetycznych lub napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Głowice napowietrzne 3,6/6kV

Głowice kablowe służą do przyłączenia kabla do urządzeń elektroenergetycznych lub napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Głowice napowietrzne 6/10-12/20kV

Głowice kablowe służą do przyłączenia kabla do urządzeń elektroenergetycznych lub napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Zestawy uziemiające

Służą do uziemienia powłoki metalowej i pancerza stalowego kabli 

Mufy kielichowe

Mufy termokurczliwe służą do odtwarzania płaszcza zewnętrznego na połączeniach odcinków preizolowanych rur ciepłowniczych.

Mufy proste

Mufy termokurczliwe służą do odtwarzania płaszcza zewnętrznego na połączeniach odcinków preizolowanych rur ciepłowniczych.

Mufy kolanowe

Mufy kolanowe służą do zmiany kierunków sieci ciepłowniczej o dowolny kąt w zakresie 0°-90°, dla rur preizolowanych o...

Mufy redukcyjne

Mufy redukcyjne umożliwiają odtworzenie płaszczy zewnętrznych na połączeniach odcinków rur preizolowanych o różnych...

Nasuwki

Nasuwki termokurczliwe przeznaczona są do wykonywania złącza izolowanego łupinami PUR dla rur preizolowanych.

Zakończenia termokurczliwe - end-capy

Służą do izolowania końców rur preizolowanych.

Zgrzewarki do korków muf

Zgrzewarki przeznaczone są do wtopienia korków zaślepiających w otwory wlewowe w mufach.

uchwyt do korka

Frezy stożkowe do muf

Frez stożkowy Ø 27 pozwala na wykonanie otworów pod wtapiane korki zaślepiające.

Złączki do instalacji alarmowej

Złączki miedziane stosowane są do łączenia instalacji alarmowej.

Pianki poliuretanowe

Pianki poliuretanowe służą do izolacji termicznej złącza z mufą termokurczliwą sieciowaną.

Oprawy porcelanowe

Oprawki przeznaczone są do stosowania wewnątrz budynków w pomieszczeniach suchych i przejściowo wilgotnych.

Oprawy porcelanowe i klosze

oprawki i klosze przeznaczone są do oświetlania wnętrz zamkniętych na przykład wnętrza mieszkalne, przedpokoje, klatki schodowe itp.

Listwy 12-torowe

Listwy zaciskowe gwintowe służą do łączenia przewodów w puszkach elektro-instalacyjnych, technice oświetleniowej, w szafach...

Porcelanowe gniazda bezpiecznikowe

Gniazda stanowią część bezpiecznika instalacyjnego przeznaczonego do zabezpieczania przewodów i urządzeń przed skutkami zwarć i...

Porcelanowe główki i wstawki bezpiecznikowe

Przeznaczone są do mocowania wkładki topikowej w gnieździe bezpiecznikowym.

Prasy i osprzęt do pras

Prasy służą m.in. do zaprasowywania końcówek i złączek kablowych na żyłach aluminiowych i miedzianych jedno- i wielodrutowych.

Narzędzia do obróbki kabli

Narzędzia przeznaczone są do prac przy obróbce kabli.

Opalarki gazowe

Opalarki gazowe mają zastosowanie przy obkurczaniu wyrobów termokurczliwych a także przy usuwaniu warstw farby, powłok lakierniczych